banner gr 3-4

Groep 3-4

Dit fantasievol beschilderd ladekastje staat gedurende 3 weken in de klas. In elk laatje zit een voorwerp, dat verwijst naar een bepaalde categorie boeken. Bijvoorbeeld witte kiezelsteentjes verwijzen naar het sprookje Hans en Grietje. Elke dag mag er één laatje worden gekozen en geopend.

In deze studiebijeenkomst schenken we aandacht aan factoren waardoor kinderen meer gaan lezen: de collectie, de leesomgeving in brede zin en de individuele begeleiding bij het kiezen en vinden van geschikte materialen.

Een schrijver (of illustrator) die in de klas komt vertellen over zijn/haar boeken, inspireert de leerlingen tot lezen.

Ouders en kinderen ervaren hoe je samen plezier kunt hebben in het lezen van boeken.

Beginnende lezers krijgen tijdens de zomervakantie vaak een terugval in hun leesniveau. Dit wordt de ‘zomerdip’ genoemd. Als kinderen in de vakantie regelmatig even lezen, is die dip een stuk minder of gaan ze zelfs vooruit.

Lekker lezen

Ga in groep 3 en 4 aan de slag met ‘lekker lezen’. Wil je meer weten over een van onze programma’s? Vraag dan onze educatiemedewerker.