banner grid 78

Workshops en voorlichting Groep 1/2

De Boekenkring is een levendige en leuke activiteit om het leesplezier te stimuleren. Zowel de leerkracht als de leerlingen worden in deze werkvorm actief bij het lezen betrokken.

Wil je media bewust en in balans inzetten op de basisschool? Ga dan met het team aan de slag in de workshop Werken aan een gezonde school met mediaopvoeding. Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs, maar op verzoek kan de workshop ook aan het gehele team worden gegeven.

De leescoördinator vervult een belangrijke rol in het programma de Bibliotheek op school. Deze speciaal opgeleide leerkracht is de schakel tussen de basisschool en de bibliotheek. Samen verbeteren we het onderwijs en moedigen we lezen aan, zowel op school als thuis.

De bibliotheek geeft op veel manieren voorlichting aan ouders, soms in combinatie met een leesbevorderingsactiviteit voor kinderen. Op verzoek kan een ouderavond geregeld worden over lezen in het onderwijs.

Kinderen en hun ouders gaan op stap door de school. Daarbij wordt voorgelezen en ze doen samen opdrachten.

Ieder jaar organiseren we studiebijeenkomsten voor leescoördinatoren die de afgelopen jaren de training Open Boek gevolgd hebben. Door het volgen van de nascholing blijft het certificaat van de training Open Boek geldig.

Scholen hebben, zeker als zij meedoen met de Bibliotheek op school, een uitgebreide schoolbibliotheek met een aantrekkelijke, actuele collectie. Elke schoolbibliotheek is anders en de rol van de ouders wordt verschillend ingevuld, maar overal zijn ouders betrokken bij het creëren van de leesomgeving.

Ben je leerkracht in de onderbouw en wil je weten hoe je media bewust en in balans kunt inzetten op de groep? Dan is de training Haal meer uit media met kleuters iets voor jou.